நஸீம் ஜாலியாத் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களும் இந்தத் தளத்தில் பதியப்படும் இன்ஷாஅல்லாஹ்...

Wednesday, May 9, 2012


ஷீஆக்களின் சீர்கெட்ட கொள்கைகள் (12)

அரபு மூலம்:

அறிஞர் அப்துலலாஹ் பின் முஹம்மது (அஸ்ஸலபி)

தமிழாக்கம் :

முஹம்மது கைஸான் (தத்பீகி)

அஹ்லுஸ் சுன்னாவிற்கும், ஷீஆக்களுக்குமிடையிலுள்ள
கருத்து முரண்பாடுகள்

எமக்கும், அவர்களுக்கும் பிக்ஹ் சட்டங்களில் மாத்திரமன்றி, அடிப்படை விடயங்களிலும் கருத்து முரண்பாடுகள் உள்ளன என நிழாமுத்தீன் முஹம்மது அல் அஃழமி தனது 'அஷ்ஷீஆ வல்முத்ஆ' எனும் நூலின் முன்னுரையில் பின்வரும் அகீதா தொடர்பான முரண்பாடுகளைக் குறிப்பிடுகிறார்.
அல்குர்ஆன் திரிபுக்குட்படுத்தப்பட்டு, அதில் குறையுள்ளது என ராபிழாக்கள் நம்புகின்றனர்.
அல் குர்ஆன் எந்தக் குறையுமின்றி, அது பூரணத்துவமிக்கதாக உலகம் முடியும் வரை எந்த விதமான மாற்றமோ,குறைகளோ வர முடியாதவாறு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என நாம் கூறுகிறோம்.

வணக்க வழிபாடுகள்

ஷீயாக்கள்

ஆரோக்கியம்

 
Support : Creating Website | MSM Safwan
Copyright © 2011. Kaisan Riyadi - All Rights Reserved
Template Created by Lanka Web DSN
Proudly powered by Blogger