நஸீம் ஜாலியாத் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களும் இந்தத் தளத்தில் பதியப்படும் இன்ஷாஅல்லாஹ்...

Tuesday, November 15, 2011

ஷீஆக்களின் சீர் கெட்ட கொள்கைகள் (10)

அரபு மூலம்:

அறிஞர் அப்துலலாஹ் பின் முஹம்மது அஸ்ஸலபி

தமிழாக்கம் 
    முஹம்மது கைஸான் (தத்பீகி)


முத்ஆ- வாடகைத் - திருமணம்  அதன் சிறப்புப் பற்றி ராபிழாக்களின் நிலை


முத்ஆ திருமணத்திற்கு ராபிழாக்களிடம் தனிச் சிறப்பு உள்ளது.
இக்கொடூர விபச்சாரத்திலிருந்து அல்லாஹ் எம்மைப் பாதுகாப்பானாக!
 'மன்ஹஜூஸ் ஸாதிகீன்' எனும் நூலில் பத்ஹுல்லாஹில் கஷானி என்பவர், ஸாதிக் சொன்னதாக பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

வணக்க வழிபாடுகள்

ஷீயாக்கள்

ஆரோக்கியம்

 
Support : Creating Website | MSM Safwan
Copyright © 2011. Kaisan Riyadi - All Rights Reserved
Template Created by Lanka Web DSN
Proudly powered by Blogger